คุณสมบัติของ PP

พลาสติก PP (Polypropylene) สามรถแบ่งออกเป็นถุงร้อนและถาด โดยมีคุณสมบัติดังนี้

ถุงร้อน PP

 • เป็นประเภทถุงที่เราใช้กันเป็นประจำ ไม่ว่าจะบรรจุอาหาร ขนม หรือเครื่องดื่ม
 • มีลักษณะใสคล้ายแก้ว เหนียว คงรูป
 • สามารถทนต่อความร้อน ความชื้น สารเคมี และการซึมผ่านของอากาศได้ค่อนข้างดีกว่าถุงร้อน HDPE
 • มีจุดหลอมเหลวสูง จึงสามารถบรรจุพวกของร้อน ๆ ได้ถึงจุดน้ำเดือด และทนต่อความร้อนได้มากมายโดยไม่เสียรูป
 • ป้องกันการซึมผ่านของความชื้นได้ค่อนข้างดี จึงไม่เหมาะจะนำไปใส่อาหารแห้งต่าง ๆ สามารถเก็บไว้ได้หลายวัน

ข้อควรระวัง : ถุงร้อน (PP) และถุงเย็น (LDPE) ต้องเลือกใช้ให้ถูกจุดประสงค์กับการใช้งาน เพราะถ้าเรานำถุงร้อนไปใช้ใส่ของเย็นหรือเอาไปแช่ในช่องฟรีช เมื่อเจอความเย็นจัด ถุงจะกรอบแตกง่าย ในทางกลับกันถ้านำถุงเย็นไปใส่ของทอดหรือน้ำร้อนที่เดือดจัด ๆ ถุงเย็นจะไม่สามารถทนต่อความร้อนได้

ถาด PP

 • เป็นพลาสติกที่มีความเหนียวค่อนข้างดี ยอมให้อากาศผ่านเข้าออกได้เล็กน้อย แต่ไม่ยอมให้น้ำซึมผ่าน
 • ทำให้เก็บอาหารสด อาหารแช่แข็ง อาหารแปรรูปทุกชนิดได้ดี
 • ทนสารเคมีได้ดี ใส่อาหารที่มีฤทธิ์กัดกร่อนได้เล็กน้อยอย่างปลอดภัย
 • ทนความเย็นได้ -20 °C เหมาะสำหรับใช้เก็บอาหารในตู้เย็น
 • ทนความร้อนได้ 110 °C จึงสามารถใช้ใส่อาหารเข้าไมโครเวฟเพื่ออุ่นร้อนได้
 • ถาด PP สามารถนำไปรีไซเคิล และใช้ในอุตสาหกรรมที่ไม่ต้องสัมผัสอาหารได้อีกด้วย

TIPS : พลาสติกที่ใช้ทำกล่องบรรจุอาหารสำหรับเข้าเตาไมโครเวฟ ต้องระมัดระวังฝาของภาชนะก่อนนำเข้าเตาไมโครเวฟ เพราะบางทีตัวถาดจะใช้พลาสติก PP หรือ CPET แต่ฝาถาดทำจากพลาสติก PE ซึ่งไม่ทนความร้อน อาจทำให้ตัวพลาสติกไม่สามารถคงรูปอยู่ได้ ดังนั้น ก่อนนำเข้าเตาไมโครเวฟ ควรเปิดฝาออกก่อนทุกครั้ง

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *