เม็ดพลาสติก PVC

เม็ดพลาสติก PVC

โพลิไวนิลคลอไรด์ (Polyvinyl Chloride) หรือ พีวีซี (PVC) เป็นพลาสติกประเภทเทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic) ที่สามารถนำมาหลอมเหลวขึ้นรูปได้ด้วยความร้อนและนำกลับมาหลอมใช้ใหม่ (Recycle) ได้หลายครั้ง คุณลักษณะทั่วไปของพีวีซีเป็นผงละเอียดสีขาว เมื่อติดไฟแล้วสามารถดับได้ด้วยตัวเอง (Self-extinguish) ทั้งนี้ ในการผลิตเม็ดพลาสติกพีวีซี จะต้องนำผงพีวีซีมาเติมสารเติมแต่งต่างๆ ก่อนนำไปใช้งาน

เม็ดพลาสติกพีวีซี (PVC compound)  คือพลาสติกพีวีซีที่เกิดจากการนำพีวีซีเรซิน (PVC resin) มาผสมกับสารเติมแต่ง (Additive) ชนิดต่างๆ ในสัดส่วนที่เหมาะสมและมีคุณสมบัติสอดคล้องกับความต้องการในการใช้งานในรูปแบบต่างๆ เช่นสารทำให้อ่อนตัว (Plasticizer)  สารเพิ่มเสถียรภาพทางความร้อน (Heat stabilizer) ฟิลเลอร์ (Filler) และสี (Pigment) และสารเติมแต่งชนิดต่างๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเม็ดพลาสติกพีวีซี ทั้งเม็ดพลาสติกพีวีซีแบบนิ่ม (Soft PVC Compound) และเม็ดพลาสติกพีวีซีแบบแข็ง (Rigid PVC compound) 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *