เม็ดพลาสติก ABS

เม็ดพลาสติก ABS

เม็ดพลาสติก ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) พลาสติกที่หลอมใหม่ได้ ที่ใช้กับแพร่หลาย เป็นพลาสติกอีกตัวหนึ่งที่ใช้กับเครื่องพิมพ์ 3มิติ (3D printer) นอกเหนือจาก PLA เนึ่องจากมีคุณสมบัติทดทานต่อสภาอากาศ ยืดหยุ่น แข็งแรงทนทาน ทำให้ขึ้นรูปง่าย ใช้การผลิตถ้วยหรือ ภาชนะเป็นต้น อีกประการสำคัญคือ สามารถทำในรูปแบบเส้น filament ที่ใช้เป็น Material ในการปริ๊นท์ในเครืองพิมพ์สามมิติ ตัวอย่าง ชิ้นงานที่ทำจาก ABS เช่น ตัวต่อ Lego ที่เราเห็นกันอยู่ทั่วไป 

คุณสมบัติเด่น (ขุ่น-หยุ่น-เหนียว)


แข็งแรงยืดหยุ่น เป็นคุณสมบัติเด่น ของ ABS หากเทียบกับ PLA ซึ่งมีความแข็งกว่าแต่เปราะ ชิ้นงานที่ทำจาก 3D Printing ที่ใช้ ABS นั้นสามารถทดต่อแรงบีบ ดึง ได้ดี จึงเหมาะในการขึ้นงานทางกลไก, Engineering หรือ Mechanic เช่น ข้อต่อต่างๆ,โซ่ หรือ ตาข่าย สามารถนำไปใช้ในการ outdoor ได้เนื่องจากเป็นผลผลิตจากปิโตรเลียม ทำให้ทดต่อสภาพอากาศได้ดี
มีจุดหลอมเหลวสูง คือ 200-250 องศา (สูงกว่าเมื่อเทียบกับ หากที่เทียบกับ PLA ที่อุณหภูมิ 160-220) ทำให้สามารถใช้งานในสภาพที่ร้อนกว่าได้ แต่จุดเด่นนี้ก็อาจเป็นจุดด้อยได้เหมือนกัน โดยมันจะเย็นตัวช้ากว่า และ ต้องการ Heated Bed ฐานทำความร้อนเป็นฐานชิ้นงาน
ขุ่น โดยปกติแล้ว ABS จริงๆแล้วมีความใส แต่เมื่อใส่สีเข้าไปแล้วจะมีคุณบัติคือขุ่น ชิ้นงานที่เกิดจากการพิมพ์ 3 มิติมีลักษณะขุ่นทืบ เหมาะกับชิ้นงานที่ต้องการคุณสมบัติทึบ เช่น ภาชนะใส่ของเป็นต้น
ตกแต่งชิ้นงานได้ง่าย ด้วยกระดาษทราย หรือ อะซิโตน โดยเฉพาะ Acetone สามารถทำละลาย ABS ได้ดี เราจึงสามารถใช้ประโชยน์เช่นนี้ได้หลายแบบ เช่น หยดอะซิโตน 2-3 หยดเพื่อต่อชิ้นงาน 2 ชิ้นเข้าด้วยกัน, ใช้อะซิโตนในการทำความสะอาดชิ้นงาน, จุ่มงานในอะซิโตน เพื่อทำให้ชิ้นงานเงาขึ้น(Glossy) หรือ เอาอาซิโตนทาบางๆที่ แท่นรองชิ้นงาน เพื่อให้แกะชิ้นงานได้ง่ายเป็นต้น

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *